Угода користувача

УГОДА КОРИСТУВАЧА MOYGARDEROB.COM

Ця угода містить правила, необхідні для користування послугами нашого сайту.

1. Сторони

Ця Угода користувача Moygarderob (далі – «Угода користувача» або «Угода») була в електронному вигляді укладена і набрала чинності в момент підтвердження між фізичною особою, яка зареєструвалася на веб-сайті http://www.moygarderob.com, що належить OBC Limited (далі – «Moygarderob»), на умовах цієї Угоди, та Moygarderob.

Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що він повністю прочитав цю Угоду, повністю зрозумів її зміст та погоджується з усіма її положеннями.

Також Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що він повністю прочитав Політику конфіденційності, що є невід’ємною частиною цієї Угоди, повністю зрозумів її зміст та погоджується з усіма її положеннями.

2. Визначення

Moygarderob: OBC Limited.

Сайт: веб-сайт з доменним ім’ям www.moygarderob.com та його піддоменами.

Користувач: будь-яка фізична особа, що зареєстрована на Сайті, користується послугами Сайту на умовах цієї Угоди та не є комерсантом, торговцем, постачальником, виробником, комерційним підприємством, комерційною фірмою та в будь-якому випадку не займається професійною діяльністю продавця.

Користувач-замовник Використаної/особистої речі: Користувач, який замовляє Використану/особисту річ на Сайті та уповноважує Moygarderob у якості свого представника не перераховувати Користувачу-власнику Використаної/особистої речі вартість Використаної/особистої речі, сплачену Користувачем-замовником Використаної/особистої речі, до того часу, доки Користувач-замовник Використаної/особистої речі схвалить таку Використану/особисту річ, і лише після такого схвалення перерахувати від імені Користувача-замовника Використаної/особистої речі вартість Використаної/особистої речі Користувачу-власнику Використаної/особистої речі (погасити заборгованість від імені Користувача-замовника Використаної/особистої речі).

Користувач-власник Використаної/особистої речі: Користувач, оголошення про Використану/особисту річ якого розміщене на Сайті, який уповноважує Moygarderob у якості свого представника отримати вартість Використаної/особистої речі відповідно до оголошення та погоджується з тим, що сплата коштів на користь Moygarderob буде вважатися виконаним обов’язком з оплати Використаної/особистої речі, зазначеної в оголошенні, і повторна оплата не буде здійснюватися.

Послуги Moygarderob (далі – «Послуга/Послуги»): дії та послуги на Сайті, що здійснюються Moygarderob з метою забезпечення розміщення на Сайті оголошення фізичної особи-Користувача, що не є комерсантом, торговцем, постачальником, виробником, комерційним підприємством, комерційною фірмою та в будь-якому випадку не займається професійною діяльністю продавця, про Використану/особисту річ, яку такий Користувач придбав поза Сайтом у третьої особи-продавця для особистого користування або отримав від третьої особи та права власності на яку належать Користувачу, і яку Користувач бажає збути; забезпечення здійснення процедури отримання коштів відповідно до наданих Угодою Moygarderob повноважень представника, в рамках такої процедури забезпечення отримання вартості Використаної/особистої речі Moygarderob від імені Користувача-власника Використаної/особистої речі, погашення заборгованості Користувачем-замовником Використаної/особистої речі шляхом здійснення оплати на користь Moygarderob, забезпечення доставки Використаної/особистої речі відповідно до зобов’язання та у разі не виникнення умов для повернення, перерахування вартості Використаної/особистої речі Користувачу-власнику Використаної/особистої речі від імені Користувача-замовника Використаної/особистої речі, а також забезпечення інших дій та процедур, описаних в Угоді користувача.

Використана/особиста річ: жіночий одяг, взуття, сумки, окуляри, капелюхи і тому подібний різноманітний одяг, аксесуари та інші використані речі, які Користувач придбав поза Сайтом у третьої особи-продавця або отримав від третьої особи для особистого користування, використовував деякий час і бажає збути шляхом розміщення оголошення на Сайті.

Речі, розміщені в «Особистій шафі» відповідно до концепції Сайту, які Користувач придбав поза Сайтом у третьої особи-продавця або отримав від третьої особи для особистого користування, але не використовував та не відрізав етикетку, також належать до категорії використаних речей, і до них застосовується визначення «Використана/особиста річ».

При цьому речі, які Користувач придбав у третіх осіб-продавців/постачальників чи отримав від третіх осіб і тримав у себе лише в комерційних цілях, не можуть вважатися використаними речами, а тому до них не застосовуватиметься визначення «Використана/особиста річ», і, відповідно, спроби продати такі речі на Сайті порушуватимуть правила Сайту та Угоду користувача.

3. Предмет та сфера дії Угоди

3.1. Предметом цієї Угоди є визначення Послуг, які надаються на Сайті, умов користування Послугами, прав та обов’язків Користувача та Moygarderob.

3.2. Погоджуючись з положеннями Угоди користувача, Користувач погоджується з усіма повідомленнями/ поясненнями Moygarderob на Сайті стосовно користування, реєстрації та Послуг, а також погоджується діяти відповідно до таких повідомлень/пояснень.

Moygarderob вправі в будь-який час внести зміни та/чи корективи до Послуг. Правила та умови, яких повинні дотримуватися Користувачі у зв’язку з внесеними Moygarderob змінами та/чи корективами, Moygarderob доводить до відома Користувачів шляхом розміщення на сайті.

3.3. Для забезпечення роботи описаної в Угоді Безризикової системи Користувач уповноважив Moygarderob у якості свого представника на здійснення управління процедурою отримання коштів. В рамках цієї процедури при покупці-продажі Використаної/особистої речі на Сайті вартість Використаної/особистої речі від імені Користувача-власника Використаної/особистої речі отримує Moygarderob та у разі відправки Використаної/особистої речі відповідно до зобов’язання й не виникнення умов для повернення вартість Використаної/особистої речі перераховується Користувачу-власнику Використаної/особистої речі.

У разі якщо Користувач не погоджується надати Moygarderob повноваження представника для цілей, зазначених в Угоді, або ж скасує такі повноваження, він не буде вважатися Користувачем та не зможе користуватися Послугами.

4. Реєстрація та умови користування Послугами

4.1. Реєстрація здійснюється у відповідному розділі Сайту фізичною особою, що бажає стати Користувачем, шляхом проходження процедури реєстрації, під час якої особа надає Сайту інформацію, необхідну для набуття статусу Користувача, і завершується після затвердження реєстрації з боку Moygarderob. До завершення процедури реєстрації Користувач не буде мати прав та повноважень, описаних в цій Угоді користувача.

4.2. Для набуття статусу Користувача фізична особа має бути такою, що досягла 18-річного віку, не бути тимчасово чи безстроково позбавленою прав зареєстрованого учасника Сайту в рамках положень Угоди. У разі якщо особи, що не досягли 18-річного віку, були тимчасово чи безстроково позбавлені прав зареєстрованого учасника Сайту в рамках положень Угоди користувача, завершать процедуру реєстрації на Сайті, вони знову ж таки не будуть вважатися Користувачами.

5. Права та обов’язки Користувача

5.1. Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що під час здійснення процедури реєстрації, користування Послугами чи вчинення будь-яких дій, пов’язаних з Послугами, він буде дотримуватися всіх умов Угоди користувача, правил, зазначених у відповідних розділах Сайту, та всіх положень діючого законодавства, а також що він зрозумів та погоджується з усіма зазначеними вище умовами та правилами.

5.2. Користувач-замовник Використаної/особистої речі Користувач-власник Використаної/особистої речі погоджуються та заявляють, що для забезпечення роботи Безризикової системи вони уповноважили Moygarderob на здійснення управління процедурою отримання коштів.

Користувач-замовник Використаної/особистої речі та Користувач-власник Використаної/особистої речі погоджуються та заявляють, що Moygarderob відповідно до наданих ними повноважень у якості представника буде здійснювати управління процедурою отримання коштів, вартість Використаної/особистої речі від імені Користувача-власника Використаної/особистої речі отримає Moygarderob та у разі відправки Використаної/особистої речі відповідно до зобов’язання й не виникнення умов для повернення вартість Використаної/особистої речі буде перерахована Користувачу-власнику Використаної/особистої речі від імені Користувача-замовника Використаної/особистої речі.

Користувач-власник Використаної/особистої речі погоджується та заявляє, що Користувач-замовник Використаної/особистої речі, сплачуючи вартість Використаної/особистої речі на користь Moygarderob, виконує обов’язок з оплати заборгованості, і не зобов’язаний здійснювати будь-яку додаткову оплату Користувачу-власнику Використаної/особистої речі.

5.3. Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що ця Угода користувача буде дійсною в будь-яких умовах діяльності Сайту, в тому числі в мобільному середовищі.

5.4. Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що відповідно до положень Політики конфіденційності та діючого законодавства у разі надходження заяви щодо порушення прав інших Користувачів та третіх осіб, Moygarderob буде вправі надати конфіденційну та приватну інформацію про Користувача офіційним органам та правомочним особам, і в цьому випадку Користувач не буде вправі звертатися з вимогою про компенсацію до Moygarderob.

5.5. Користувач несе повну відповідальність за безпеку, збереження, захист від третіх осіб та використання засобів доступу (логіну, паролю і таке інше) до системи, яку він використовує для користування Послугами.

Moygarderob не несе прямої чи непрямої відповідальності за шкоду, що була чи буде завдана Користувачу та/чи третім особам внаслідок недбалості та вини Користувача в питаннях безпеки, збереження, захисту від третіх осіб та використання засобів доступу до системи.

5.6. Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що інформація та матеріали, надані ним на Сайті, є достовірними та відповідними законодавству. Moygarderob не зобов’язаний та не несе відповідальності за перевірку достовірності, безпеки, вірності та відповідності законодавству інформації та матеріалів, що направляються до Moygarderob або розміщуються, змінюються чи надаються Користувачем на Сайті, не бере на себе зобов’язань та гарантій стосовно такої інформації і не буде нести відповідальності за шкоду, що буде завдана внаслідок неправильності або помилковості такої інформації.

5.7. Moygarderob як надавач місця, працівники та керівники Moygarderob не несуть відповідальності за послуги та/чи опубліковані матеріали третіх осіб (у тому числі Користувачів) на Сайті. Зобов’язання стосовно достовірності та відповідності законодавству інформації, матеріалів, візуальних та аудіо матеріалів, що надаються та публікуються будь-якою третьою особою, несуть лише особи, які вчиняють ці дії. Moygarderob не бере на себе зобов’язань та гарантій щодо безпеки, достовірності та відповідності законодавству послуг та матеріалів третіх осіб (у тому числі Користувачів).

5.8. Користувачі Послуг та Сайту можуть здійснювати дії на Сайті лише в цілях, що не суперечать законодавству. Цивільну та кримінальну відповідальність за операції та дії Користувача на Сайті несе сам Користувач. Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що він не буде розмножувати, копіювати, розповсюджувати, обробляти зображення, тексти, візуальні та аудіо матеріали, відео кліпи, файли, бази даних, каталоги та списки на Сайті на шкоду речовим, особистим правам або майну Moygarderob та/чи будь-якої третьої особи, а також не буде такими діями чи в інший спосіб прямо та/чи опосередковано конкурувати з Moygarderob. Moygarderob ніяким чином, прямо чи опосередковано, не несе відповідальності за шкоду, що була чи буде заподіяна третім особам внаслідок дій Користувача на Сайті, що суперечитимуть положенням Угоди користувача та/чи законодавства.

5.9. Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що йому відомо про те, що він буде нести відповідальність відповідно до законодавства за коментарі, оголошення, описи та публікації, що містять нецензурні, непристойні вирази, образи, суперечать законодавству та були викладені в публічний доступ для Користувачів чи направлені в особистій переписці.

5.10. Користувач без письмового дозволу Moygarderob не вправі передавати частково чи повністю будь-якій третій особі свої права та зобов’язання за Угодою користувача.

5.11. Moygarderob забезпечує Користувачу можливість отримувати за його згодою презентаційні та інформаційні повідомлення від Moygarderob. Користувач вправі змінювати на Сайті настройки стосовно отримання презентаційних та інформаційних повідомлень, дозволяючи чи закриваючи направлення повідомлень.

5.12. Користувач не вправі спробувати збути на Сайті речі, які не використовував сам, не використовувані речі.

5.13. Здійснення комерційної чи професійної діяльності та/чи спроби продажу продукції Користувачем на Сайті суперечить меті та правилам користування Сайтом і категорично забороняється.

Жоден Користувач Сайту не є клієнтом. Отримувати прибуток через Сайт, розглядаючи Користувачів з точки зору стосунків торговця/комерсанта і клієнта, забороняється.

Сайт не є онлайн-місцем продажів для зустрічі продавця/комерсанта/торговця та потенційних клієнтів. Всі Користувачі на Сайті перебувають у рівних умовах та зустрічаються для передачі Використаної/особистої речі між двома Користувачами.

«Шафа» Користувача на Сайті ні в якому разі не є місцем/магазином продажу продукції. «Шафа» означає особисту шафу Користувача, тобто його «особисті речі», а тому реєстрація на Сайті комерсантів, торговців і таких інших осіб, які займаються комерційною діяльністю, з метою використання «Шафи» у якості магазину повністю суперечить цілям Сайту та забороняється.

У разі якщо буде встановлено, що Користувач не дотримуються положень цього пункту та/чи зареєструвався на Сайті для зайняття професійною комерційною діяльністю, реєстрація такого Користувача буде негайно анульована.

Користувач, який є комерсантом, торговцем, постачальником, виробником, комерційним підприємством, комерційною фірмою, будь-яким чином займається професійною діяльністю продавця та не дотримується положень цього пункту, у разі виникнення будь-яких скарг буде нести персональну відповідальність перед іншим Користувачем за операцію з продажу, яка була здійснена всупереч цілям Сайту.

5.14. Власнику магазину, виробнику, постачальнику і таким іншим комерсантам/торговцям забороняється продавати більше одної речі з однаковими характеристиками в одному оголошенні та отримувати замовлення на більш ніж одну річ за одним оголошенням шляхом розміщення зображення зразка речі.

Кожне оголошення повинне стосуватися тільки одної Використаної/особистої речі.

У разі якщо буде встановлено, що Користувач не дотримуються положень цього пункту, реєстрація такого Користувача буде анульована.

5.15. Користувачу забороняється розміщувати на Сайті посилання на свій власний інтернет-сайт продажів або будь-яке місце, де він здійснює продаж продукції, а також забороняється надавати свою персональну інформацію з цією метою.

Зв’язок між Користувачами забезпечується шляхом системи коментарів Moygarderob. Надання власної контактної інформації іншим Користувачам, навіть з метою зв’язку, забороняється.

У разі якщо буде встановлено, що Користувач не дотримуються положень цього пункту, реєстрація такого Користувача буде анульована.

5.16. Користувачу в оголошенні про Використану/особисту річ забороняється використовувати вислови, спрямовані на продаж інших речей.

В одному оголошенні про Використану/особисту річ може бути надана інформація лише про одну Використану/особисту річ. Користувачу забороняється здійснювати спроби продажу різних речей через одне оголошення на Сайті.

У разі якщо буде встановлено, що Користувач не дотримуються положень цього пункту, реєстрація такого Користувача буде анульована.

5.17. Користувачу на Сайті забороняється продавати речі, які були виготовлені та/чи розроблені ним самим.

У разі якщо буде встановлено, що Користувач не дотримуються положень цього пункту, реєстрація такого Користувача буде анульована.

5.18. Користувачу забороняється використовувати слова, назву торгової марки чи моделі та надавати інформацію, що не мають відношення до Використаної/особистої речі, яку Користувач бажає збути, з метою привернення уваги до розміщеного ним оголошення та підняття на верхні позиції в результатах пошуку за словом.

Користувач, який не дотримуються положень цього пункту, несе персональну відповідальність за шкоду, що буде завдана іншим Користувачам та третім особам.

5.19. Користувач, який замовляє Використану/особисту річ, вважається таким, що погодився з описом Використаної/особистої речі, умовами та порядком, зазначеним Користувачем-власником Використаної/особистої речі.

5.20. Для застосування Безризикової системи, що забезпечує безпечну покупку-продаж речей між Користувачами, вартість Використаної/особистої речі від імені Користувача-власника Використаної/особистої речі отримує Moygarderob та у разі відправки Використаної/особистої речі відповідно до зобов’язання й не виникнення умов для повернення вартість Використаної/особистої речі буде перерахована Користувачу-власнику Використаної/особистої речі від імені Користувача-замовника Використаної/особистої речі.

Користувач-замовник Використаної/особистої речі та Користувач-власник Використаної/особистої речі погоджуються та заявляють, що вони уповноважують Moygarderob здійснювати управління процедурою отримання коштів, при цьому Користувач-замовник Використаної/особистої речі, сплачуючи вартість Використаної/особистої речі на користь Moygarderob, погашає свою заборгованість, і не зобов’язаний здійснювати будь-яку додаткову оплату Користувачу-власнику Використаної/особистої речі.

5.21. Після того, як Користувач-власник Використаної/особистої речі отримає повідомлення про те, що Moygarderob отримав заявлену ним вартість Використаної/особистої речі від Користувача-замовника Використаної/особистої речі, він протягом 3 (три) днів має відправити Використану/особисту річ на адресу Користувача-замовника Використаної/особистої речі.

5.22. Користувач зобов’язаний отримати замовлену ним Використану/особисту річ. Якщо Використана/особиста річ не буде отримана Користувачем-замовником Використаної/особистої речі та повернеться до Користувача-власника Використаної/особистої речі без надсилання Moygarderob повідомлення про повернення, Moygarderob утримує 12,5% (в т.ч. ПДВ) від вартості Використаної/особистої речі, отриманої ним від імені Користувача-власника Використаної/особистої речі, у якості вартості послуг Moygarderob, а також утримує витрати, понесені Користувачем-власником Використаної/особистої речі у зв’язку з поверненням Використаної/особистої речі, а суму, що залишилася, повертає Користувачу-замовнику Використаної/особистої речі.

5.23. Якщо отримана Використана/особиста річ відповідає угоді між двома Користувачами та зазначеним в оголошенні характеристикам, не має дефектів, і не було заявлено про повернення такої речі, Користувач-замовник Використаної/особистої речі звертається до Moygarderob для здійснення операції перерахування вартості Використаної/особистої речі Користувачу-власнику Використаної/особистої речі.

Після такого підтвердження Користувач-замовник Використаної/особистої речі не зможе повернути Використану/особисту річ.

5.24. Користувач-замовник Використаної/особистої речі може повернути Використану/особисту річ за умови, якщо Використана/особиста річ: має дефекти, не відповідає заявленим в оголошенні характеристикам та розміщеному зображенню, має пошкодження, які не відображені в оголошенні та на розміщеному зображенні, не є оригінальною річчю, але була продана під виглядом оригінального товару певної торгової марки.

Користувач-замовник Використаної/особистої речі може повернути Використану/особисту річ у разі якщо він отримав іншу річ або річ, що відрізняється від заявленої або має недоліки чи серйозні пошкодження, що відрізняються від заявленого в оголошенні. При цьому, у зв’язку з тим, що на Сайті здійснюється продаж лише використаних речей, знос/пошкодження, які виникли внаслідок звичайного використання та могли передбачатися, не можуть бути підставою для повернення.

5.25. У разі наявності умов для повернення Користувач-замовник Використаної/особистої речі протягом 3 (три) днів, починаючи з дня отримання Використаної/особистої речі, повинен повідомити Moygarderob про свій намір повернути Використану/особисту річ Користувачу-власнику Використаної/особистої речі.

У разі якщо Користувач-замовник Використаної/особистої речі повертає Використану/особисту річ Користувачу-власнику Використаної/особистої речі з однієї з причин, зазначених в Угоді, вартість Використаної/особистої речі, яка була отримана Moygarderob від імені Користувача-власника Використаної/особистої речі, буде повернена на рахунок Користувача-замовника Використаної/особистої речі після того, як Користувач-власник Використаної/особистої речі повідомить Moygarderob про те, що він отримав повернену Використану/особисту річ.

Якщо після того, як Користувач-власник Використаної/особистої речі розмістить на Сайті інформацію про відправлення Використаної/особистої речі, Користувач-замовник Використаної/особистої речі протягом 3 (три) днів, починаючи з дня отримання Використаної/особистої речі, не надасть підтвердження чи не повідомить про свій намір повернути Використану/особисту річ, після закінчення зазначеного терміну вартість такої Використаної/особистої речі буде відправлена на рахунок Користувача-власника Використаної/особистої речі.

5.26. Користувач-власник Використаної/особистої речі може відмінити своє замовлення до відправлення Використаної/особистої речі. У разі такої відміни замовлення Moygarderob утримує 12,5%+ПДВ від вартості Використаної/особистої речі, отриманої ним від імені Користувача-власника Використаної/особистої речі, у якості вартості послуг Moygarderob, а суму, що залишилася, повертає Користувачу-замовнику Використаної/особистої речі.

5.27. У разі якщо на будь-якому етапі процесу передачі Використаної/особистої речі через Сайт між двома Користувачами один з Користувачів з будь-якої причини відмовляється від здійснення будь-якої операції, Moygarderob не несе ніякої відповідальності і зобов’язань з цього приводу. В цьому разі Користувач не вправі заявляти будь-які претензії до Moygarderob.

5.28. Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що Moygarderob не має відношення до Використаних/особистих речей, інформація/оголошення про які розміщені на Сайті, у якості продавця, постачальника, виробника, імпортера, дилера, агента чи комерсанта, а тому усі претензії, в тому числі стосовно повернення Використаної/особистої речі, мають бути направлені до Користувача-власника Використаної/особистої речі, Moygarderob не є стороною жодного етапу операції збуту Використаної/особистої речі, Moygarderob не володіє і не зобов’язаний володіти ніякою інформацією про Використану/особисту річ, в тому числі (але не обмежуючись цим) інформацією про наявність дефектів Використаної/особистої речі, наявність на Сайті заборонених невикористаних речей, наявність контрабандних речей, про характеристики, оригінальність Використаної/особистої речі, достовірність та повноту письмового опису та/чи візуального зображення Використаної/особистої речі, Moygarderob не несе зобов’язань та гарантій стосовно такої інформації.

5.29. Користувач-власник Використаної/особистої речі погоджується, що він сам несе всю юридичну відповідальність за Використану/особисту річ, і Moygarderob на жадному етапі процесу збуту Використаної/особистої речі ніяким чином прямо чи опосередковано не перебуває в правовідносинах з Користувачем-власником Використаної/особистої речі.

5.30. Користувач-власник Використаної/особистої речі погоджується, заявляє та зобов’язується, що Використана/особиста річ, яку він бажає збути, відповідає положенням діючого законодавства та не суперечить правилам користування Сайтом та Послугами, визначеним в Угоді користувача чи зазначеним у відповідних розділах Сайту.

5.31. Користувач-власник Використаної/особистої речі погоджується, заявляє та зобов’язується, що Використана/особиста річ, яку він бажає збути, знаходиться в нього для особистого користування, права власності на таку річ належать йому та/або він має повноваження на передачу прав власності на таку річ, і не існує будь-яких правових чи інших перешкод для збуту Використаної/особистої речі.

5.32. Користувач-власник Використаної/особистої речі погоджується, заявляє та зобов’язується, що він буде самостійно нести відповідальність за всі наслідки у разі якщо дії, спрямовані на збут Використаної/особистої речі через Сайт, будуть суперечити будь-якій діючій правовій нормі.

5.33. Користувач-власник Використаної/особистої речі погоджується, заявляє та зобов’язується, що він буде нести відповідальність за достовірність інформації про Використану/особисту річ, і Moygarderob не зобов’язаний перевіряти вірність такої інформації, що була надана Користувачем-власником Використаної/особистої речі.

5.34. Користувач-власник Використаної/особистої речі погоджується, заявляє та зобов’язується, що відповідно до Угоди користувача він відправить та забезпечить доставку Використаної/особистої речі своєчасно, без пошкоджень, із зазначеними на Сайті характеристиками та без дефектів, і він сам несе зобов’язання щодо продажу та передачі прав власності та інших відповідних прав на Використану/особисту річ.

5.35. Користувач-власник Використаної/особистої речі погоджується, заявляє та зобов’язується, що Moygarderob не буде нести ніякої відповідальності за будь-які протиріччя, позови та претензії між Користувачем-власником Використаної/особистої речі та іншим Користувачем Сайту.

5.36. Користувач-власник Використаної/особистої речі погоджується, заявляє та зобов’язується, що після вирахування 12,5% (в т.ч. ПДВ) з вартості Використаної/особистої речі, сплаченої на користь Moygarderob Користувачем-замовником Використаної/особистої речі для подальшого відправлення Користувачу-власнику Використаної/особистої речі, у якості вартості послуг Moygarderob та підтвердження операції Користувачем-замовником Використаної/особистої речі, решта коштів буде перерахована на банківський рахунок Користувача-власника Використаної/особистої речі, який він повідомить Moygarderob, і крім зазначеного вирахування Moygarderob не буде здійснювати інших операцій чи використовувати такі кошти.

5.37. Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що у разі якщо Moygarderob буде завдано шкоди внаслідок порушення будь-якого положення цієї Угоди з боку Користувача, останній негайно відшкодує всі збитки Moygarderob.

5.38. У разі якщо внаслідок дій Користувача, що будуть суперечити Угоді Користувача та, зокрема, внаслідок продажу на Сайті невикористаної речі або здійснення продажів у комерційних цілях всупереч цілям Сайту, стосовно Moygarderob буде застосований грошовий штраф, порушено позив, виконавче провадження або подані претензії, всі збитки у зв’язку з цим буде компенсувати Користувач.

5.39. Користувач-власник Використаної/особистої речі погоджується, заявляє та зобов’язується, що на етапах збуту Використаної/особистої речі він сам несе відповідальність за всі збитки Користувача-замовника Використаної/особистої речі та третіх осіб, а також сплачує заборгованість, права, компенсує витрати та вартість послуг адвоката за претензіями та позовами Користувача-замовника Використаної/особистої речі та власників прав внаслідок невиконання Користувачем-власником Використаної/особистої речі своїх зобов’язань за цією Угодою. Moygarderob вправі в будь-який час зобов’язати Користувача-власника Використаної/особистої речі сплатити вартість послуг адвоката, компенсації та інші вимоги за позовами, що будуть подані Користувачем-замовником Використаної/особистої речі та власниками прав проти Moygarderob.

5.40. Стосовно імені Користувача чи назви Шафи, що були занесені до системи Користувачем під час реєстрації на Сайті, також застосовуються положення цієї Угоди користувача. При цьому Користувач при визначенні такого імені Користувача чи назви Шафи не повинен порушувати авторських прав третіх осіб, прав торгової марки чи фірмової назви і таких інших передбачених законодавством прав. У разі порушення положення цього пункту Moygarderob вправі вимагати від Користувача усунути невідповідності або на власний розсуд без попереднього повідомлення Користувача тимчасово позбавити прав зареєстрованого учасника Сайту чи безстроково анулювати реєстрацію Користувача.

5.41. Сума коштів, отримана Користувачем в результаті збуту через Сайт Використаної/особистої речі, за згодою Користувача може бути перерахована в Гаманець Moygarderob Користувача для подальшого використання з метою придбання Використаної/особистої речі, яку бажає збути інший Користувач на Сайті в мережі послуг Moygarderob.

Така сума коштів може бути перерахована в Гаманець Moygarderob без змін або з деякою надбавкою на розсуд Moygarderob. Кошти, перераховані в Гаманець Moygarderob Користувача-власника Використаної/особистої речі, потім не можуть бути затребувані готівкою.

5.42. Користувачу забороняється розміщувати на Сайті посилання на ресурси за межами Сайту.

5.43. Користувачу забороняється розміщувати оголошення про річ, яку він шукає або бажає обміняти.

5.44. Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що у разі якщо він порушить правила, зазначені на Сайті Moygarderob, або положення Угоди користувача, Moygarderob буде вправі зняти бали з профілю Користувача.

6. Права та обов’язки Moygarderob

6.1. Moygarderob залишає за собою право в будь-який час змінити Послуги та зміст, а також закрити доступ до інформації та матеріалів, занесених до системи Користувачем, для третіх осіб, в тому числі й для Користувача, або видалити таку інформацію та матеріали. Moygarderob вправі використати таке право без будь-якого повідомлення чи визначення терміну. Користувач зобов’язаний негайно вносити зміни та/чи виправлення за вимогою Moygarderob. Такі зміни та/чи виправлення, в разі необхідності, можуть бути здійснені й безпосередньо самим Moygarderob. Відповідальність за завдану шкоду, а також цивільну та кримінальну відповідальність внаслідок несвоєчасного виконання Користувачем вимог Moygarderob стосовно внесення змін та/чи виправлень несе сам Користувач.

6.2. Moygarderob вправі розміщувати на Сайті посилання на веб-сайти та/чи портали, файли чи матеріали, власниками чи адміністраторами яких є треті особи-продавці, постачальники чи інші треті особи, не підконтрольні Moygarderob. Такі посилання не розміщуються з метою підтримки веб-сайту чи особи-адміністратора сайту та не носять характер заяви чи гарантії стосовно веб-сайту чи інформації, розміщеної на ньому. Moygarderob не несе ніякої відповідальності за портали, веб-сайти, файли та матеріали, послуги, продукцію та матеріали порталів та веб-сайтів, доступ до який надається через посилання на Сайті.

6.3. Moygarderob не буде виступати в якості посередника або судді в разі виникнення протиріч між Користувачами стосовно Послуг.

6.4. Moygarderob вправі перевіряти матеріали та/чи повідомлення, що направляються Користувачами одне одному через Сайт, з метою визначити матеріали та/чи повідомлення, які суперечать діяльності Сайту та/чи Угоді користувача та/чи загальним правилам Сайту та/чи загальним правилам моралі й не можуть бути акцептовані Moygarderob. При цьому Moygarderob в будь-який час та в будь-який спосіб вправі закрити доступ до таких невідповідних матеріалів та/чи повідомлень.

Також Moygarderob вправі попередити Користувача, який розміщує невідповідні матеріали та/чи повідомлення, та/або без будь-якого повідомлення тимчасово позбавити Користувача прав зареєстрованого учасника Сайту чи безстроково анулювати його реєстрацію.

6.5. Moygarderob як надавач місця не несе юридичної відповідальності за матеріали, продукцію, коментарі, послуги та повідомлення на Сайті, які суперечать законодавству.

Відповідальність Moygarderob обмежується видаленням з Сайту матеріалів після отримання повідомлення про те, що такі матеріали суперечать законодавству.

6.6. Цивільна та кримінальна відповідальність за коментарі Користувача під час створення профілю Користувача (місця знаходження інформації Користувача) та додання нових коментарів до профілю Користувача належить Користувачу, який розміщую такі коментарі. Moygarderob не несе ніякої юридичної відповідальності за коментарі в профілі Користувача.

6.7. Moygarderob ні за яких умов не буде змінювати коментарі Користувача в профілі Користувача.

6.8. Користувач ні за яких умов не вправі передавати іншому Користувачу профіль Користувача або надавати право користуватися профілем Користувача, який був створений для нього. Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що у разі якщо він передасть профіль Користувача чи надасть право користуватися профілем Користувача, який був створений для нього, Moygarderob в односторонньому порядку та без попередження буде вправі розірвати Угоду користувача та анулювати реєстрацію Користувача.

6.9. Користувачу забороняється під будь-яким приводом та у будь-який спосіб вчиняти дії, внаслідок яких буде мати місце маніпулювання профілями інших Користувачів або коментарями про дії інших Користувачів на Сайті. У разі вчинення таких дій Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що він компенсує всю шкоду, завдану Moygarderob у зв’язку з такими діями, і Moygarderob буде вправі тимчасово позбавити Користувача прав зареєстрованого учасника Сайту чи безстроково анулювати його реєстрацію.

6.10. Користувач та Moygarderob юридично є незалежними сторонами. Між ними немає партнерських, представницьких стосунків або стосунків працівника-роботодавця. Схвалення та застосування Угоди користувача не призводить до виникнення партнерських, представницьких стосунків або стосунків працівника-роботодавця.

Дійсність положень статей 5.2 та 5.20 Угоди зберігається.

6.11. Moygarderob не має відношення до Використаних/особистих речей, інформація/оголошення про які розміщені на Сайті, у якості продавця, постачальника, виробника, імпортера, дилера, агента чи комерсанта. Moygarderob не володіє і не зобов’язаний володіти ніякою інформацією про Використану/особисту річ, в тому числі (але не обмежуючись цим) інформацією про наявність дефектів Використаної/особистої речі, наявність на Сайті заборонених речей, наявність контрабандних речей, про характеристики, оригінальність Використаної/особистої речі, достовірність та повноту письмового опису та/чи візуального зображення Використаної/особистої речі. Moygarderob не несе зобов’язань та гарантій стосовно Використаної/особистої речі.

Moygarderob не є стороною операцій між двома Користувачами.

6.12. Moygarderob буде розглядати заяви осіб про порушення прав інтелектуальної та промислової власності, в тому числі (але не обмежуючись цим) про порушення прав торгової марки. Після відповідних звернень Moygarderob залишає за собою право видалити оголошення Користувача і, в разі необхідності, тимчасово позбавити Користувача прав зареєстрованого учасника Сайту чи анулювати його реєстрацію.

6.13. У необхідних випадках (зокрема, в оголошенні про викрадену, контрабандну чи підроблену Використану/особисту річ) Moygarderob без попереднього повідомлення Користувача-власника Використаної/особистої речі вправі звернутися зі скаргою чи повідомленням до Республіканської прокуратури, відповідних контролюючих та регулюючих організацій для застосування необхідних законних санкцій стосовно Користувача-власника Використаної/особистої речі. Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що у разі якщо він зазнає збитків в результаті повідомлення чи забезпечення інформації з боку Moygarderob стосовно Використаної/особистої речі, Користувач ні в якій якості не буде притягувати до відповідальності Moygarderob та не буде вимагати компенсації. Користувач-власник Використаної/особистої речі заздалегідь погоджується, заявляє та зобов’язується, що він виконає всі зобов’язання за позовами та інші зобов’язання Moygarderob, в тому числі (але не обмежуючись цим) сплатить компенсації та вартість послуг адвоката, які будуть мати місце внаслідок вимог про компенсацію, заявлених третіми особами чи установами у зазначених вище випадках.

6.14. Користувач-власник Використаної/особистої речі заздалегідь погоджується, заявляє та зобов’язується, що Використана/особиста річ пройшла митні процедури відповідно до українського митного законодавства та режиму і була випущена у вільний обіг.

На Сайті забороняється збувати Використану/особисту річ, яка потрапила на територію України всупереч діючого митного законодавства та режиму або без проходження митних процедур. Користувачу, який мешкає за кордоном, на Сайті забороняється збувати Використану/особисту річ, яка пройшла митні процедури й не була випущена у вільний обіг. У разі якщо Moygarderob стане відомо про те, що Користувач намагається збути Використану/особисту річ, яка не пройшла митні процедури, Moygarderob негайно анулює відповідне оголошення Користувача й не буде повертати вартість послуг Користувачам, що вчиняють такі дії.

6.15. У наступних випадках Moygarderob вправі без повідомлення безстроково анулювати реєстрацію Користувача:

a) якщо Moygarderob стане відомо, що Користувач намагається продати на Сайті невикористану річ та/чи використовувати Сайт в комерційних/професійних цілях;

б) якщо Користувач у будь-який спосіб вчиняє дії, внаслідок яких має місце маніпулювання діяльністю Сайту;

в) якщо Користувач своїми діями порушує права третіх осіб та/чи створює ризик порушення прав третіх осіб;

г) якщо Користувач своїми діями порушує Безризикову систему;

д) якщо повноваження представника, надані Moygarderob відповідно до статей 5.2. та 5.20 Угоди, будуть відкликані.

6.16. У разі не виникнення однієї з умов повернення Використаної/особистої речі Moygarderob після вирахування 12,5% у якості вартості послуг перераховує решту коштів на банківський рахунок Користувача-власника Використаної/особистої речі. Moygarderob зобов’язаний виконувати фінансовий обов’язок щодо вартості власних послуг. Користувач-власник Використаної/особистої речі несе фінансову та юридичну відповідальність за власну частину вартості.

6.17. Ця Угода користувача буде діяти, вважатиметься обов’язковою та матиме наслідки протягом всього часу наявності реєстрації Користувача на Сайті. У разі тимчасового позбавлення Користувача прав зареєстрованого учасника Сайту чи безстрокового анулювання його реєстрації або припинення реєстрації Користувача за його власним бажанням Угода буде вважатися такою, що припинила свою дію. У разі якщо Користувач порушить цю Угоду користувача та/чи правила користування, реєстрації та Послуг на Сайті, Moygarderob буде вправі в односторонньому порядку розірвати Угоду користувача, а Користувач буде зобов’язаний компенсувати Moygarderob всі збитки, заподіяні таким розірванням Угоди.

7. Політика конфіденційності

Moygarderob вправі використовувати інформацію про Користувача відповідно до положень Політики конфіденційності. Moygarderob не буде передавати в користування третім особам та установам конфіденційну інформацію про Користувача, за винятком випадків, передбачених Угодою користувача та Політикою конфіденційності.

8. Права інтелектуальної власності

8.1. Всі елементи Сайту (в тому числі, але не обмежуючись цим: дизайн, текст, вигляд, код html та інші коди) (роботи, на які поширюються авторські права Moygarderob) є власністю Moygarderob та/чи використовуються в рамках ліцензійних прав, отриманих Moygarderob від третьої особи. Користувачу забороняється перепродавати, передавати, розповсюджувати, демонструвати, розмножувати роботи, на які поширюються авторські права Moygarderob, в тому числі Послуги, інформацію та логотип Moygarderob, забороняється виконувати чи готувати/розробляти похідні роботи або надавати третім особам право доступу чи користування Послугами. В іншому випадку Користувач буде нести відповідальність за виконання всіх зобов’язань Moygarderob, в тому числі (але не обмежуючись цим) сплатить компенсацію, судові витрати та вартість послуг адвоката, які будуть мати місце внаслідок вимог про компенсацію, заявлених третіми особами (в тому числі (але не обмежуючись цим) особами, що надали ліцензію) до Moygarderob у зв’язку з понесеними ними збитками.

8.2. Всі права Moygarderob на його майно, речові та особисті права, комерційну інформацію і ноу-хау, в тому числі права на роботи, що стосуються Послуг, інформації, авторських прав Moygarderob, права на торгові марки, комерційний вигляд Moygarderob та інші матеріальні та інтелектуальні права власності, яких Moygarderob набув через Сайт, зберігаються.

9. Внесення змін до Угоди

Moygarderob вправі в будь-який час на власний розсуд в односторонньому порядку змінити цю Угоду користувача та додатки до неї шляхом оголошення на Сайті. Змінені положення цієї Угоди користувача набудуть чинності в день їх оголошення або в попередньо визначений день, а інші положення Угоди будуть залишатися чинними, обов’язковими та матимуть наслідки. Ця Угода користувача не може бути зміненою за односторонньою заявою Користувача.

10. Форс-мажор

У всіх випадках, що відповідно до законодавства вважаються форс-мажорними обставинами, Moygarderob не несе відповідальності за затримку чи неповне виконання або невиконання будь-якого зобов’язання за цією Угодою користувача. У таких випадках затримка чи неповне виконання або невиконання зобов’язання не буде розцінюватися як прострочення виконання зобов’язання, і до Moygarderob не можуть бути пред’явлені вимоги про компенсацію. Термін «форс-мажор» повинен трактуватися як випадки, що відбуваються поза розумним контролем відповідної сторони, не можуть бути попереджені, незважаючи на всі докладені зусилля, та яких неможливо уникнути, в тому числі (але не обмежуючись цим): стихійні лиха, заколоти, війна, страйки, проблеми зі зв’язком, несправності в системі та Інтернеті, перешкоди доступу до Інтернету, вимкнення електроенергії та погані погодні умови.

11. Застосовуване законодавство та компетенція

Для регулювання правових відносин, що виникають під час застосування, трактування цієї Угоди користувача та в рамках її положень застосовується українське законодавство. У разі виникнення будь-яких спорів за цією Угодою користувача компетентними будуть суди та виконавчі служби м. Києва, Україна.

12. Чинність

Ця Угода приймається обома сторонами та набуває чинності в момент її підтвердження Користувачем в електронному вигляді.