Політика конфіденційності

1. Усі права на веб-сайт http://www.moygarderob.com/ (далі – «Сайт») належать OBC Limited (далі – «Moygarderob»).

Ця політика конфіденційності Moygarderob (далі – «Політика конфіденційності») є невід’ємною частиною та додатком до Угоди користувача Moygarderob.com.

Для мети цієї Політики конфіденційності термін «Користувач» означає всіх фізичних осіб, які здійснюють вхід на сайт у якості відвідувача або шляхом реєстрації на сайті через будь-який мобільний чи цифровий пристрій.

2. З моменту входу на Сайт Користувач вважається таким, що прочитав та погодився з положеннями Політики конфіденційності, незалежно від того, на протязі якого часу він користувався Сайтом.

Користувач, який не бажає дотримуватися положень Політики конфіденційності, зобов’язаний завершити своє перебування на Сайті.

3. Moygarderob не буде передавати третім особам персональну інформацію та/чи інформацію про ІР-трафік, що були отримані від Користувача через Сайт в електронному вигляді та не були викладені в публічний доступ чи передані третім особам Користувачем за його власним бажанням, за винятком випадків необхідності дотримання вимог угод, укладених з Користувачем чи третіми особами, вимог уповноважених юридичних та адміністративних осіб, положень та інших правових актів або ж інших умов, встановлених Політикою конфіденційності.

4. У разі якщо Користувач викладе свою персональну інформацію (в тому числі дані кредитної картки, номер мобільного телефону, адресу, але не обмежуючись ними) в публічний доступ на Сайті, в коментарях чи повідомленнях, він погоджується, заявляє та зобов’язується, що Moygarderob не несе відповідальності за збиток, що буде завданий внаслідок використання такої персональної інформації іншим Користувачем або будь-якою третьою особою, яка отримає цю інформацію протизаконним шляхом.

5. Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що Moygarderob не несе відповідальності за збиток, що буде завданий внаслідок передачі Користувачем третім особам свого логіну та пароля, які він використовує для входу на Сайт.

6. Відповідно до українських правових норм щодо Інтернету, Moygarderob не зобов’язаний перевіряти матеріали Сайту чи наявність протизаконних дій. Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що Moygarderob не несе/не буде нести відповідальності за будь-які дії на Сайті, в тому числі злочинні дії, що будуть мати відношення до використання персональної інформації чи заволодіння нею та будуть вчинені проти Користувача, за винятком дій Moygarderob.

7. Для визначення системних проблем та термінового усунення проблем на Сайті Moygarderob, у разі необхідності, вправі визначати та використовувати інформацією про ІР-трафік Користувача. Інформація про ІР-трафік також може використовуватися для загального визначення Користувачів та збору комплексних демографічних даних.

8. Відповідно до законодавства Moygarderob зобов’язаний зберігати та надавати відповідним органам всю персональну інформацією та інформацію про ІР-трафік Користувача за запитом юридичних, адміністративних та судових органів в рамках розслідування.

Moygarderob не несе юридичної відповідальності за матеріальний/моральний збиток, що буде завданий внаслідок передачі персональної інформації Користувача чи афілійованих третіх осіб під час та/чи після передачі інформації юридичним, адміністративним та судовим органам за їх запитом.

Для отримання доступу до запитуваної інформації та документів для розслідування Moygarderob вправі здійснювати пошук в персональній інформації Користувача та записах Сайту.

9. У разі необхідності персональна інформація може використовуватися для зв’язку з Користувачем. Інформація, запитувана Moygarderob або надана Користувачем, або інформація про операції на Сайті може використовуватися Moygarderob та/або його партнерами з метою статистичного аналізу, створення бази даних чи дослідження ринку, за умови нерозголошення інформації про особу Користувача.

10. Інформація, отримана від Користувача під час заповнення ним періодичних анкет на Сайті, може використовуватися Moygarderob та/або його партнерами з метою статистичного аналізу чи створення бази даних.

11. Moygarderob, за умови нерозголошення інформації третім особам, вправі вивчати та використовувати історію користування Сайтом для надання рекомендацій та нових послуг Користувачу.

12. Moygarderob вправі вивчати персональну інформацію Користувача, який своїми діями порушив Політику конфіденційності чи Угоду користувача Moygarderob.com або стосовно якого була отримана скарга від іншого Користувача, а також вправі завершити перебування на Сайті такого Користувача як відвідувача чи зареєстрованого Користувача.

13. Moygarderob зобов’язується зберігати сувору таємницю та конфіденційність персональної інформації, вживаючи всіх необхідних заходів та докладаючи необхідних зусиль для забезпечення збереження конфіденційності та попередження потрапляння в публічний доступ чи несанкціонованого використання або розголошення третій особі всієї або частини конфіденційної інформації. Якщо незважаючи на всі заходи охорони інформації, що були вжиті Moygarderob, конфіденційна інформація зазнала шкоди або потрапила до третіх осіб внаслідок атаки на Сайт та систему, Moygarderob не буде нести відповідальності.

14. Moygarderob вправі отримувати інформацію про використання Сайту Користувачем шляхом використання технічних файлів cookie. Це невеликі текстові файли, які надсилаються Сайтом у браузер Користувача для їх подальшого зберігання в пам’яті пристрою Користувача. Технічний файл зберігає інформацію про стан та параметри веб-сайту, полегшуючи використання Інтернету. Такий технічний файл може використовуватися для отримання статистичної інформації про кількість осіб, що використовували веб-сайт, про мету, кількість та тривалість відвідувань веб-сайту кожною особою.

Крім того, технічний файл допомагає динамічно створити дозволене рекламне повідомлення та матеріали на сторінках, спеціально розроблених для Користувача. Браузери розроблені таким чином, що спочатку сприймають технічні файли, але Користувач, змінивши настройки браузера, може попередити отримання технічних файлів чи забезпечити отримання повідомлення про надсилання технічного файлу.

15. Moygarderob за згодою Користувача, отриманою під час реєстрації чи на наступному етапі, може надсилати електронні повідомлення Користувачу електронною поштою та/чи смс-повідомленням. Якщо Користувач не бажає отримувати комерційні електронні повідомлення, він може відключити надсилання таких повідомлень у Настройках. Moygarderob вправі розміщувати на Сайті посилання на інші сайти. Moygarderob не несе відповідальності за міри конфіденційності та зміст сайтів, на які Користувач переходить за посиланням.

16. Користувач погоджується, заявляє та зобов’язується, що він надає свою згоду на використання та надання третім особам його персональної інформації у спосіб, зазначений у Політиці конфіденційності.

17. Moygarderob вправі в будь-який час в односторонньому порядку змінити положення цієї Політики конфіденційності шляхом розміщення нової редакції на Сайті. Нова редакція Політики конфіденційності Moygarderob набирає чинності з дня публікації на Сайті. У разі якщо Користувач не погоджується зі змінами в Політиці конфіденційності, він повинен припинити використання Сайту. В іншому випадку буде вважатися, що Користувач погодився зі змінами в Політиці конфіденційності.